Novinky

Klub Fléda je v ohrožení

Oficiální stanovisko klubu Fléda k vyhlášce o regulaci veřejné produkce hudby z 26. března 2012:

Klub Fléda se touto novelou cítí ohrožen. Omezení hudební produkce po 22.hod by mělo pro klub likvidační charakter. Klub Fléda má za sebou s přestávkami již 101 letou historii. Na rozdíl od městských subjektů Fléda funguje i v době ekonomické krize a neupouští od své progresivní dramaturgie.

Klub Fléda je významnou brněnskou kulturní institucí, která ze soukromých zdrojů supluje činnost městských příspěvkových organizací v oblasti kultury a volnočasových aktivit. Je zmiňovaný v Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace: „...Brno může v této oblasti stavět také na jedinečných fenoménech, jakými je např. objekt Fléda, který je pojmem v klubové scéně v celorepublikovém měřítku…“. V oficiálním turistickém průvodci o městě Brně se například dočteme, že Fléda je „jedno ze stěžejních míst české kultury“. Svou činností dlouhodobě podporuje rozvoj turistického ruchu v Brně i na Moravě.

Městská část navrhla vyhlášku na omezení hluku na základě petice obyvatel domu Staňkova 25. O petici jsme nikým nebyli informováni, neznáme její obsah a rovněž nás městská část neinformovala o záměru schválení vyhlášky, která může mít fatální dopad na naše fungování. Přestože dne 14. března 2012 doporučila kulturní komise MČ Královo Pole informovat představitele klubu Fléda o těchto skutečnostech, které by mohly vést k úpravě uvedené omezující vyhlášky, nestalo se tak. Dodnes nás nekontaktoval nikdo z obyvatel onoho domu a ani jsme nezaznamenali negativní výsledky případných měření na tomto místě ze strany hygienické stanice v Brně, které jediné mohou být v této věci směrodatné.

Domníváme se, že změna vyhlášky může porušovat zásady hospodářské soutěže a sleduje ekonomické a politické zájmy, spíše než prospěch široké veřejnosti.
Klub Fléda není jediným nájemcem objektu Štefánikova 24, ale jako jediný na celé ulici Štefánikově podniká kroky k zajištění svého bezproblémového chodu. Mezi tyto kroky patří zajištění bezpečnostní a úklidové služby a to i na veřejném prostranství (městské komunikace před klubem) a zřízení kamerového systému. V letních měsících, má dojít k dalším opatřením, která povedou k zajištění odhlučnění a tím zvýšení komfortu bydlení v přilehlých objektech. O těchto plánovaných krocích, byla politická reprezentace městské části Královo Pole již v minulosti informována, přesto přistoupila k tomuto řešení.

Klub Fléda můžete podpořit podpisem petice.