Novinky

PAF letos oslaví deset let

Desátý ročník festivalu nabídne tři hlavní témata

Sekce Holci a kluky v animaci ukáže publiku „jiné čtení“ klasických animovaných příběhů, přičemž se pokusí odhalit významy skryté za kreslicí tužkou a představí i méně známá díla některých neprávem opomíjených umělkyň. „Kdyby nebylo Manky, tak by byl Rumcajs zřejmě starostou,“ naznačuje v genderovém oparu ředitel festivalu Alexandr Jančík.

Téma sekce Světlo a tma živé animace je věnováno netradičním postům v animaci a bude se zabývat světelným střihem, animací světelných objektů nebo konstrukcí prostorů projekce. „Důraz bude kladen na velký podíl tmy, intenzivního blikání, světelných objektů a libého hluku. Do Olomouce opět přivezeme světovou špičku fenoménu světelných projekcí a hudebních performancí. Instalováno bude i dílo Anthonyho McCalla, který v současnosti pracuje na 100 km vysoké světelné soše pro Olympijské hry v Londýně,“ dodává dramaturg PAFu Martin Mazanec.

Součástí PAFu budou tři unikátní audiovizuální představení, kde zvukový aparát bude srovnatelný s největšími rockovými koncerty, které kdy v Olomouci proběhly. Přijede mistr intenzivních zvukových stěn, kanadský performer Tim Hecker, jenž odehraje unikátní koncert v temnotě kina Metropol. Francouzský hudebník Kangding Ray poprvé vystoupí v ČR během soboty v Jazz Tibet Clubu. Po deseti letech vydal desku Floex, který ve světové premiéře představí audiovizuální pojetí desky Zorya.

V rámci třetí základní programové sekce PAF Rewind se dramaturgové soustředí na vybranou animační techniku. Předmětem bádání bude téměř sto let stará hybridní kinematografická forma zvaná rotoskopie, kterou byl vedle Sněhurky stvořen i Alois Nebel. Hlavním hostem bude americký animátor Bob Sabiston, absolvent prestižní MIT, vynálezce animačního programu Rotoshop, který v současnosti pracuje na taktilních animačních softwarech pro Nintendo nebo iPady.

V rámci architektonických dispozic bývalého jezuitského konviktu vytvoří vybraní umělci intervence během dlouhodobějších příprav v tomto prostoru. Konvikt Residenti jsou doplněni sérií dalších instalací, které nemají za cíl vytvářet ucelenou a tematicky sjednocenou výstavu. Celek v rámci konviktu je nazýván PAF Art a často odráží i dlouhodobější spolupráci PAFu s konkrétními umělci. Letošními residenty tak budou Veronika Vlková a Richard Loskot. Zcela výjimečným projektem připraveným speciálně pro PAF bude proměna Kaple Božího Těla v obří hudební nástroj nazvaný Archifon, jenž bude ve vybraných hodinách otevřen široké veřejnosti.

Jiné vize nabídnou hned dvě výstavy

Letos po páté proběhne soutěžní sekce Jiné vize. Kurátorem je historik animace a vizuální umělec Pavel Ryška. Obvyklou instalaci soutěžních videí doplní i „retrospektivní“ výstava a katalog zaměřený na události z českého kontextu prezentace pohyblivého obrazu. „Vedle tradičního katalogu Jiné vize 2011 totiž letos vyjde také speciální sborník Vize jinak 2007–2011, který bude věnovaný českým audiovizuálním událostem za posledních jedenáct let,“ dodává Jančík.

Stará metoda, nové přístupy

Společně s kompletním přehledem letošních festivalových sekcí odhalil PAF také čerstvý vizuál pro rok 2011. „Letošní PAF vizuál je vlastně snahou o symbolické zakomponování všech tematických prvků aktuálního ročníku, tedy Jiné vize, animace genderu, živá animace světla a tmy, rotoskopie a tak dále. Využíváme vlastně stejný postup jako v minulém i předminulém roce. Přes jednotlivé vrstvy se snažíme naznačit hlavní témata daného ročníku a letos jsme takto zvolili vizuálně staře vypadající ústřední ilustraci muže pracujícího u rotoskopu, což je podle nás metoda, kterou si dnes už spousta lidí neumí ani představit,“ popisuje jej Filip Cenek z Fiume Std – grafického studia bez studia a grafiků, který je spolu s Terezou Sochorovou jeho autorem.

On-line akreditace je spuštěna

Letošní on-line akreditace byla spuštěna na počátku listopadu. Uzávěrka cenově zvýhodněné online akreditace je v pátek 2. prosince 2011. Po tomto datu bude možná akreditace přímo na místě. Ceny jednotlivých druhů vstupného (4denní, 4denní se slevou, jednodenní) i samostatných lístků na audiovizuální performance Tima Heckera, Kangding Raye a Floexe je možné nalézt na webu festivalu.

PAF 2011

V roce 2011 byla na mnoha českých a zahraničních festivalech představena originální dramaturgie PAFu, věnovaná jiným vizím animace a živé animaci. V květnu se PAF poprvé prezentoval během jednoho týdne i v New Yorku.

Mezi ústřední témata a klíčová slova PAFu patří: animace, archivace, archeologie médií, audiovizuální umění, databáze, design, digitální kultura, experimentální film, intermedialita, kinematografie, prezentace, pohyblivý obraz, remediace, videoart.

PAF edice a produkční činnost se zaměřuje na publikaci textů orientovaných na problematiku pohyblivého obrazu filmu a videa (spolupráce s UP Olomouc, FAMU Praha). Součástí publikační činnosti je vydávání monografických katalogů českých vizuálních umělců, produkce audiovizuální tvorby.

Veškeré další informace naleznete na webových stránkách festivalu.