Novinky

PAF zamířil na Letní filmovou školu

Čtyři programové bloky byly připraveny editory multimediální databáze mediabáze.cz společně s festivalem animace a audiovizuální umění PAF a s několika přizvanými umělci jako Dominik Gajarský, Roman Štětina, Jan Šrámek a Vojtěch Vaněk. Ti budou společně s dramaturgem PAFu Martinem Mazancem a ředitelem olomoucké přehlídky Alexandrem Jančíkem zároveň průvodci jednotlivými programovými sekcemi PAFu na Letní filmové škole. PAF je na letošní filmové škole k vidění od neděle 24. července do středy 27. července 2011. „Specifikem všech čtyř výběrů je jejich tematické členění, neboť se nejedná o obvyklá ročníková pásma studentů výtvarných škol. Jednotliví kurátoři výběrů se v první řadě zaměřili na oblasti, které nejčastěji propojují pohyblivé obrazy českých tvůrců v novém tisíciletí. Díky tomu vznikly unikátní kolekce videí, které se pokouší o trvalejší výpovědní hodnotu,“ popisuje ředitel PAFu Alexandr Jančík.

PAF se na letošní LFŠ již prezentoval sekcí Objekty videa (neděle 24. 7. 2011), na níž byli zastoupeni tvůrci jako Jiří Thýn, Pavla Sceranková, Vilém Novák, Matěj Strnad, Matěj Smetana, Martin Kohout, Michal Pěchouček nebo Jiří Havlíček a Filip Cenek; Jiná animace (pondělí 25. 7. 2011), jež bude věnovaná tvorbě dvou absolventů ateliéru intermédií brněnské FAVU Jana Šrámka a Vojtěcha Vaňka i generaci autorů-animátorů v rozmezí let 2001 až 2007; Re-edit (úterý 26. 7. 2011), jejímž předobrazem je experimentální a hraný film v historických odkazech a citacích, a konečně poslední večer (středa 27. 7. 2011) bude patřit pásmu Video, Sound, Clips reflektující tuzemské videoklipy a videotvorbu.

Jednotlivé programové bloky vznikly za podpory mediabáze.cz, projektu zaměřeného na výzkum, propagaci a distribuci českého audiovizuálního umění v rámci Centra audiovizuálních studií FAMU a PAFu.

Více informací najdete na www.lfs.cz a www.pifpaf.cz.